13. Baltijas triennāli pirmo reizi pasākuma vēsturē organizē visas trīs Baltijas valstis: Lietuva, Igaunija un Latvija. Šogad pasākums notiks visās šajās valstīs pēc kārtas – veidotāji apzināti atteikušies no triennāles vienotības principa, lai dotu laiku un vietu, kurā rasties polifoniskai melodijai.

 

Trim izstādēm, kas veido triennāles kodolu, ir atšķirīgs formāts, saturs un konteksts, taču tās uzdod vienu un to pašu jautājumu: ko šajā sašķeltās identitātes laikā nozīmē piederība? Šis jautājums vijas cauri visai triennālei, taču tā nesniedz vienu skaidru atbildi, drīzāk piedāvā kolektīvu vīziju par to, kas likts uz spēles: neatkarība un atkarība, un viss, kas ir starp tām – teritorijas, kultūras, šķiras, vēstures, ķermeņi un formas.

 

Svārstīgais piederības jēdziens, par kuru parasti runā konceptuālā, formālā attiecību kontekstā, ļauj palūkoties uz identitāti kā uz ko tādu, kas nav sastindzis, pašpietiekams un skaidri formulēts. BT13 izvirza priekšplānā trīs konceptus, kas ir visas triennāles pamatā: bezformīga subjektivitāte, hibrīdpriekšmeti un antikategorijas, un ļauj tiem brīvi plūst kā partitūrai, nevis kāda manifesta saukļiem. Šie koncepti uzsver infiltrācijas, pārvietojuma un hibridizācijas nozīmi un ir kā prizma, caur kuru aplūkot nestabilo pamatu, uz kura stāvam.

 

Katrai no trim triennāles daļām būs sava perspektīva un stratēģijas, kā izcelt mūžam mainīgā piederības jautājuma komplicēto dabu. Viļņā, kur triennāle notiks visplašākajā mērogā, izstādē būs skatāmi vārdā vēl nenosaukti organismi un distopiskas ainavas, mudinot aizdomāties par tādiem jēdzieniem kā teritorijas un sociālie ķermeņi. Tallinas daļa koncentrēsies uz juteklību un intimitāti kā parametriem, kas jāņem vērā, domājot par piederību. Savukārt Rīgas izstāde kā visas triennāles epilogs veidos pārpasaulīgu fonu dažādām performancēm un pasākumiem – virknei privileģējošu žestu, kas vienādās devās pauž dāsnumu un pazemību. Visas trīs triennāles daļas būs gan svinīgas, gan pašrefleksīvas, dodot vietu un laiku, kurā rasties jauniem jautājumiem.